Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Archive for 23. märts 2009

Double Gadget Neljanda nädala ülesanne tuleb enne kolmanda nädala kodutööde kokkuvõtet. Nimelt olen ma hetkel Moldovas ja enamus aega Internetist eemal. Seetõttu jõuan kolmanda nädala kodutööde läbivaatamiseni alles nädala lõpus, kui tagasi Eestis olen.

Neljanda nädala ülesanne on seotud fotodega. Ma loodan, et kõigil teil on võimalus sellel nädalal hetkeks digikaamerat kasutada. Ülesandeks on teha mõned fotod, mis omavad hariduslikku väärtust ning oleksid õppematerjalides kasutatavad. Kindlasti leiate oma kodukoha lähedalt mõne ajaloolise ehitise, mälestusmärgi või muu vaatamisväärsuse.

Kui fotod tehtud, siis tuleks teil paar paremat pilti üles laadida Flickr keskkonda. Miks just Flickr, kui on olemas kümneid teisi kohti fotode jagamiseks? Flickr ei ole mitte lihtsalt koht kus fotoalbumeid luua, vaid sotsiaalne võrgustik miljonite kasutajatega. See on koht, kus teised inimesed võivad leida teie fotod. Hetkel on Flickr keskkonnas üle 98 miljoni Creative Commons litsentsiga varustatud foto, nii et see on esimene koht, kust inimesed alustavad fotode otsingut.

Mõned soovitused ja märkused:

  • Igale Flickr keskkonda laetud fotole tuleks lisada ka märksõnad. Näiteks sellel luige pildil on märksõnadeks liigi nimi erinevates keeltes, üldisem märksõna “birds” ning foto tegemise kohale viitavad märksõnad “viikki”, “helsinki” ja “finland”.
  • Kuna me tegeleme avatud õppematerjalidega, tuleks fotole lisada ka avatud sisulitsents. Litsentsi valik on fotost paremal pool kohe märksõnade all. Ma ise kasutan fotode puhul Creative Commons Attribution litsentsi, sest see annab teistele võimaluse kasutada minu fotosid erinevate litsentsidega teostes.
  • Alguses ei ilmu teie fotod Flickr otsingutes nähtavale, sest nad kontrollivad iga uue konto fotode kvaliteeti (et seal näiteks midagi alaealistele sobimatut poleks). Kui teil on juba mitu asjalikku fotot, siis märgitakse teie konto turvaliseks ning fotod ilmuvad otsingutes nähtavale.
  • Lisage fotole kindlasti ka täpne pealkiri ja võimaluse korral kirjeldus. Näiteks mingi ajaloolise ehitise puhul oleks hea panna kirjeldusse aastad, millest see pärineb. Ma ise olen enamasti pannud pealkirja ja kirjelduse inglise keeles, sest Flickr on rahvusvaheline kogukond ning sedasi saame me ka paremini Eestit tutvustada.

Ma tean, et meie kursuslaste hulgas on ka mõned aktiivsed Flickr kasutajad. Neile on natuke teistsugune ülesanne. Tuleks valida oma fotode hulgast mõni õnnestunum pilt, mis võiks Wikimedia Commons fotode hulka sobida. Seal seatakse kindlad nõudmised ka fotode kvaliteedile, nii et enne pildi üleslaadimist tuleks tutvuda kvaliteedinõuetega.

Lõpetuseks tuleks jällegi kirjutada reisikiri ülesande täitmisel tekkinud raskustest ning lisada lingid üleslaetud fotodele.

Mõni sõna ka sellest, kuidas meie kursus edasi läheb. Viies nädal (30.03-05.04) on varunädal ning siis ühtegi uut ülesannet ei tule. Seda aega saate kasutada pooleli olevate kodutööde lõpetamiseks, kursusekaaslaste ajaveebide lugemiseks ja kommenteerimiseks.

Ilusat kevadet kõigile!

Advertisements

Read Full Post »

1.-3. aprillini toimub Tartus e-õppe konverents “Kool – õpetamisasutusest õpiruumiks”. Konverentsi kolmandal päeval toimub esimest korda meie e-õppe konverentside ajaloos spetsiaalselt avatud õppematerjalidele pühendatud sessioon, kus on kolm väliskülalist.

Helsingi Kunsti- ja Disainiülikooli professor Teemu Leinonen räägib avatud õpikogukondadest nagu Vikiülikool. Teemu on läbi aastate olnud seotud väga paljude õpitarkvara projektidega, millest tuntumad on Fle3 õpikeskkond ja LeMill.

Riina Vuorikari European Schoolnetist (EUN) räägib sellest, kuidas märksõnad aitavad internetist õppematerjale leida. Riina on seotud Euroopa üldhariduskoolidele mõeldud õppematerjalide portaali LRE arendusega.

Lisa Petrides Kalifornias asuvast ISKME instituudist on üks konverentsi kaugemaid külalisi. ISMKE üheks tuntumaks projektiks on avatud õppematerjalide portaal OER Commons. Lisa ettekanne annab ülevaate avatud õppematerjalide liikumise hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest.

Täpsem info ja registreerumine on konverentsi kodulehel.

Read Full Post »

Ma usun, et paljudel teil on autoriõiguse kohta ka selliseid küsimusi, millele mu lugemismaterjalid vastust ei anna. Teen selle postituse selleks, et saaksite siin all kommentaarides need küsimused esitada. Samuti vastan siin teisi kanaleid pidi minuni jõudnud küsimustele.

Ma pean muidugi ette hoiatama, et mul pole mingit juriidilist tausta ja ma olen autoriõiguse küsimustega kursis teemast huvituva internetikasutaja tasemel. Siiski on mul mõned kontaktid, kellelt keerulisemate küsimuste korral nõu saaks küsida.

Read Full Post »

Calcomanía de Creative Commons Kolmandal nädalal proovime me esimesel nädalal tehtud teoreetilist sissejuhatust edasi arendada. Kõigepealt palun ma teil läbi lugeda lühikese kokkuvõtte avatud õppematerjalide filosoofilise tausta kohta ning tutvuda selles materjalis olevate linkidega. Pean ette vabandama, et suurem osa lingitud materjalidest on inglise keeles. Loodan, et nende materjalide põhjal saate üldise ülevaate sellest, milliste ideede ja liikumistega avatud õppematerjalid seotud on.

Teiseks suuremaks teemaks sellel nädalal on autoriõigused. Esiteks tuleks läbi lugeda õppematerjale ja autoriõigust puudutav kirjutis. Seal on muuhulgas välja toodud traditsioonilise autoriõiguse peamised puudused, mis on takistuseks õppematerjalide taaskasutamisel. Teine kirjutis tutvustab põhjalikumalt avatud sisulitsentse. Nagu sealt selgub, on kasutusel 6 erinevat Creative Commons litsentsi ning veel terve rida erinevaid avatud sisulitsentse. Selle valdkonna üheks suuremaks probleemiks on erinevate sisulitsentside ühilduvus. Nimelt on enamiku litsentside juures tingimus, et nende litsentside alusel avaldatud teoste kohandamisel tekkinud tuletatud teosed tuleb avaldada sama litsentsiga. See välistab näiteks Wikipedia ja LeMill tekstide kokkupanemise. Creative Commons litsentside omavahelisest ühilduvusest annab ülevaate nende KKK lehel avaldatud tabel. Kolmas autoriõiguste teemaline lugemismaterjal annab ülevaate erinevatest avatud sisulitsentse kasutavatest materjalide kogudest, millega te esimesel nädalal juba iseseisvalt tutvusite.

Selle nädala praktiline ülesanne on samuti seotud litsentside ühilduvuse teemaga. Nimelt peate te lisama LeMill keskkonda meediafailina ühe õppematerjalidesse sobiva foto Flickr keskkonnast ning ühe foto Wikimedia Commons keskkonnast. Proovige mõlemast kohast leida mingi teie poolt õpetatavate teemadega seotud foto või joonis. Selle ülesande juures on oluline tähele panna, et ainult osa nendes keskkondades avaldatud fotodest on sellise litsentsiga, mis lubab seda LeMill keskkonnas kasutada. Nimelt on kõik LeMill keskkonnas loodud õppematerjalide tekstid Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsiga ning sellega sobivad kokku 4 tüüpi meediafailid (kuna neid LeMill sees ei muudeta):

  • Creative Commons Attribution litsents
  • Creative Commons Attribution-Share Alike litsents
  • GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents (GNU Free Documentation License)
  • avalikus kasutuses olevad materjalid (Public Domain)

Kui te olete sobiva litsentsiga fotod leidnud, siis tuleb teil kindasti üles märkida foto autor, pealkiri ja avaldamiskoht (veebiaadress), sest autoriõigused nõuavad teose taaskasutamisel nendele viitamist ning neid küsitakse meediafaili lisamisel.

Lõpetuseks tuleks jällegi kirjutada ajaveebi sissekanne. Esiteks tuleks seal arutleda selle üle, milliseid mõtteid lugemismaterjalid teis tekitasid. Teiseks tuleks välja tuua raskused, mis tekkisid praktilise ülesande täitmisel ning lisada lingid kahele üles laetud meediafailile LeMill keskkonnas.

Lisan kokkuvõtteks veelkord lingid lugemismaterjalidele:

Read Full Post »

Kokkuvõte teisest nädalast

CALIBRATE summer school Teisel nädalal oli teie ülesandeks mõne avatud õppematerjalide koostamise keskkonnaga lähemalt tutvust teha. Enamik teist valis selleks LeMill keskkonna. Käisin teie ajaveebid läbi ja kommenteerisin siin-seal.

Suur osa teist valis pärast väikest wiki-põhiste avatud õppematerjalide keskkondadega tutvumist oma töövahendiks LeMill keskkonna. Päris mitmed kurtsid seda, et LeMill keskkonnas iseseisvalt töö alustamine on keeruline. Uundasin natuke LeMill abimaterjale, need leiate kogumikust LeMill kasutusjuhend. Mul on juba pikemat aega plaanis luua ka LeMill võimalusi tutvustavad ekraanivideod, kuid kahjuks pole nii kaugele veel jõudnud. Olemasolevatele juhenditele täienduseks koostas Margit väikese juhendi kasutajaks registreerumise, LeMill struktuuri ja harjutuse koostamise kohta.

Väike valik erinevaid teie poolt koostatud materjale:

Piret leidis hoopis sellise avatud sisu keskkonna, mida ma polnud väljagi pakkunud. Nüüd on tsitaatide kogus Wikiquote valik Kristjan-Jaak Petersoni tsitaate. Sobiv ülesanne emakeelepäevaks!

Mitmed teist ei ole veel jõudnud teise nädala ülesannet oma ajaveebi postitada. See nädal oli mahukas ülesanne ning samuti oli koolides veerandi lõpp. Järgmise kahe nädala ülesanded peaks väiksema mahuga olema ning seejärel tuleb vahenädal. Loodetavasti jõuavad kõik siis kursuse töödega jälle samale maale.

Uue nädala ülesande postitan õhtul. Ilusat vaheaega neile, kes kooliõpetajad on!

Read Full Post »

Esimesel nädalal tutvuseme me avatud õppematerjalide maailma teoreetilise poolega, teisel nädalal on aeg käed külge lüüa ja midagi praktilist teha proovida. Töökeskkonnana pakun ma välja LeMill, sest seal on juba märkimisväärne hulk eestikeelseid avatud õppematerjale ja kogukonna liikmeid.

Teine võimalik töö keskkond oleks mingi avatud õppematerjalidele keskendunud wiki (Wikibooks, Wikiversity, WikiEducator, …). Paraku on avatud õppematerjalide wikide probleem see, et seal puudub kriitiline mass eestikeelset sisu. Wikiversity olukorrast annavad ülevaate koolituspakkumised, Wikibooks raamatukogust on meie teemadele kõige lähemal sotsiaalse tarkvara vikiraamat.

Ükskõik kumma keskkonna te valite, esimeseks sammuks oleks oma kasutajaprofiili täitmine, et teised kasutajad teist natuke rohkem teada saaks (näide). Nii LeMillis kui wikides pääsete sinna paremal ülemises nurgas oma kasutajanimel klõpsates.

Seejärel tuleks luua kas oma õppematerjal või proovida täiendada kellegi teise õppematerjali. Pole mõtet karta, et midagi võib valesti minna. Nii LeMill keskkonnas kui wikides on ajaloo leht, kus saab taastada vanema versiooni materjalist, kui midagi peaks viltu minema (nagu Undo menüü paljudes programmides).

LeMill keskkonna osadest annab kiire ülevaate alljärgnev mõistekaart. Ma soovitan oma õppematerjali tüübiks valida veebileht (näide) või harjutus (näide). Kellel õppematerjali jaoks piisavalt aega pole, võib proovida näiteks vahendite kirjelduste lisamist ja olemasolevate täiendamist. LeMill võimaluste kohta on ka üks eestikeelne juhend, aga see on natuke aegunud. Võtan kohe käsile selle juhendi täiendamise. Samuti proovin siin ajaveebis veel selle nädala jooksul erinevaid LeMill võimalustega seotud vihjeid postitada.

Selle kursuse eesmärk ei ole valmis saada ühte suurt õppematerjali, vaid katsetada paljusid erinevaid vahendeid. Sellegipoolest võite oma LeMill või wiki katsetuse juures mõelda sellele, kuidas järgmistel nädalatel tehtavad ülesanded (fotod, videod, heliklipid) sellega seotud võivad olla. Näiteks Raul kavatseb selle kursuse käigus kokku panna Wikimedia Commons lühijuhendi. Sellise eesmärgipüstituse korral võiks näiteks video nädalal valmida Wikimedia Commons võimalusi tutvustav ekraanivideo.

Lõpetuseks tuleks teil oma ajaveebi postitada väike reisikokkuvõte. Millise keskkonna te valisite? Mis teile meeldis ja mis mitte? Kas leidsite oma ainesse sobivaid õppematerjale või tuttavaid kasutajaid? Kas tulete sinna keskkonda veel tagasi või aitas ühest korrast? Lisage oma reisikokkuvõttele ka kindlasti link sellele õppematerjalile, mis te tegite või täiendasite.

Edu katsetamisel ja kõigi küsimuste korral võite minu poole pöörduda Skype jututoa või e-posti teel.

Read Full Post »

Esimese nädala kokkuvõte

Enne teise nädala ülesanneteni jõudmist tahaksin ma teha väikese kokkuvõtte esimesest nädalast. Kokku registreerus meie kursusele 31 osalejat, kellest suurem osa jõudsis ka kodutöödega algust teha. Üle 2/3 kursusel osalejates on seekord pärit üldhariduskoolidest, tavaliselt on EITSA e-õppe koolitusprogrammi kuuluvatel kursustel suurem osa osalejaid ülikoolidest ja rakenduskõrgkoolidest. Eriti hea meel on mul selle üle, et oluline osa kursuslastest osaleb kursusel Vikiülikooli kaudu. See on neljas Eesti Vikiülikoolis alanud kursus ning esimene, millega on liitunud ka vabatahtlikud huvilised.

Vaatasin teie ajaveebi sissekanded läbi ja lisasin oma kommentaarid. Sissekannete ja kommentaaride mugavaks jälgimiseks on olemas ka Pageflakes lehed:

Lubasin videokonverentsidel, et teeme reaalajas suhtluse ja kiirete küsimuste jaoks lisaks tekstipõhise Skype jututoa. Palun kõigil, kes on huvitatud seal osalemisest, lisada mind oma Skype kontaktiks (kasutajanimi: hanspoldoja). Kutsun teid siis jututoas osalema. Jututoas osalemine pole kursuse läbimiseks ilmtingimata vajalik, see on lihtsalt täiendav suhtluskanal.

Mitmed osalejad soovisid, et me teeksime ka kursuse keskel videokonverentsi. Ilmselt toimub see viiendal nädalal. Siis on meil aega võimalikud kellaajad hääletusele panna ning üks suuremale osale sobiv aeg välja valida.

Uue nädala ülesanne tuleb homme hommikul, enne seda tuleb Unemati :)

Read Full Post »

Older Posts »