Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Teisel koolituspäeval käsitlesime me järgmiseid teemasid:

 • illustratsioonide autoriõiguste järgimine iseseisva tööna koostatud õppematerjalides
 • esitluste avaldamine SlideShare, Google Docs või Scribd keskkonnas ja vistutamine LeMill õppematerjalidesse
 • ideekaartide koostamine SpicyNodes keskkonnas ja vistutamine LeMill õppematerjalidesse
 • LeMill keskkonna täiendavad materjalide tüübid (tunnikava, viide, meetod, vahend)
 • Kogumike koostamine LeMill keskkonnas

Illustratsioonide kasutamisel leidsid hea lahenduse Tiina ja Miljan, kes lisasid Flickr keskkonnast fotod oma õppematerjali Share nupu alt saadava HTML koodi abil. Sel viisil on võimalik kasutada ka autoriõigusega täielikult kaitstud fotosid, kuna kopeeritakse HTML koodi (selle autor on Flickr teenus ja kopeerimine on lubatud), mitte fotot.

Esitluste avaldamiseks veebis sobivad kõige paremini SlideShare ja Google Docs keskkonnad. SlideShare puuduseks on mahupiirang 10 MB esitluse kohta. Google Docs toetab ainult PowerPoint formaadis esitlusi ning esitluse veebipõhiseks konverteerimisel võib esitluse kujundus natuke muutuda. Suurte PDF formaadis esitluste puhul saab kasutada Scribd keskkonda (mahupiirang 100 MB dokumendi kohta).

Lisaks videotele ja esitlustele on LeMill õppematerjalidesse võimalik vistutada palju muud interaktiivset sisu nagu ideekaardid, ajateljed, lihtsad harjutused jm. Koolitusel katsetasime me ideekaardi koostamist SpicyNodes keskkonnas ja vistutamist LeMill õppematerjali.

Näited videote, esitluste jm sisu vistutamise kohta leiate leheküljelt “Õppematerjalide vistutamine LeMill keskkonda“.

Lõpetuseks vaatasime me kogumike koostamist LeMill keskkonnas. Kogumikku saab lisada nii enda kui teiste LeMill kasutajate poolt koostatud õppematerjale, meetodeid ja vahendeid. Kogumiku juurde saab kirjutada õpiloo, mis annab teistele õpetajatele näpunäiteid kogumikus olevate materjalide kasutamiseks. Soovitused õpiloo kirjutamiseks leiate LeMill ajaveebi postitusest “Milline on hea õpilugu?“.

Koolituse lõpetamiseks jäid teile järgmised ülesanded:

 1. Koostada ja avaldada LeMill keskkonnas üks veebilehekülje tüüpi õppematerjal oma õppeaines. Võimaluse korral võib kasutada õppematerjalis sobiva litsentsiga tekste (näiteks Vikipeedia tekstid) ja illustratsioone.
 2. Koostada ja avaldada LeMill keskkonnas üks harjutuse tüüpi õppematerjal, mis kontrollib esimeses õppematerjalis käsitletud teemat.
 3. Avaldada SlideShare, Google Docs või Scribd keskkonnas esitlus eelmiste õppematerjalidega seotud teemal ning vistutada see LeMill keskkonda.
 4. Koostada SpicyNodes keskkonnas (või mõnes sarnases keskkonnas) ideekaart oma õppematerjalidega seotud teemal ning vistutada see LeMill keskkonda.
 5. Lisada enda koostatud õppematerjalid ning nende juurde sobivad teiste poolt koostatud materjalid, meetodid ja vahendid ühte kogumikku LeMill keskkonnas. Kirjutada sinna juurde lühike õpilugu.
Kõik teie poolt koolituse lõpetamiseks koostatud ning kogumikku lisatud materjalid peaksid olema avaldatud (st. neil peab olema küljes kaanepilt). Õppematerjalide ja kogumiku avaldamise tähtaeg on kolmapäev 6. juuni. Pärast seda vaatan ma tööd üle ja me saadame koolituse läbinutele tunnistused.

Kui teil tekkib nende ülesannete käigus küsimusi, siis võite kirjutada hans.poldoja@tlu.ee ja ma üritan teid aidata.

Advertisements

Esimest koolituspäeva alutasime me sissejuhatava esitlusega, mis on lisatud allpool olevale postitusele. Sama teemat katavad suures osas ka järgmised lugemismaterjalid:

Enne teist koolituspäeva jäid teile järgmised ülesanne:

 1. Koostada LeMill keskkonnas üks veebilehekülje tüüpi õppematerjal oma õppeaines. Võimaluse korral võib kasutada õppematerjalis sobiva litsentsiga tekste (näiteks Vikipeedia tekstid) ja illustratsioone.
 2. Koostada LeMill keskkonnas üks harjutuse tüüpi õppematerjal, mis kontrollib esimeses õppematerjalis käsitletud teemat.

LeMill keskkonnas saate õppematerjalide koostamisel kasutada Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsi alusel avaldatud tekste (Vikipeedia, osad õppematerjalid Koolielu ja e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumis) ning 4 erineva litsentsi alusel avaldatud fotosid (Creative Commons Attribution, Creative Commons Attribution-ShareAlike, GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents, Public Domain).

Selleks, et teie poolt loodud õppematerjalid oleksid enne järgmist koolituspäeva nähtavad, peate te jätma tühjaks õppematerjali metaandmete lehel märkeruudu “Mustand on teiste kasutajate eest peidetud” (vaikimisi on see märgistatud). Palun pange oma õppematerjalid välja 21. maiks, siis jõuan ma need järgmiseks koolituspäevaks läbi vaadata.

Sel korral olid LeMill keskkonnal mõned tehnilised probleemid (kasutajaprofiili muutmine andis veateate, vistutamine ei toiminud kõikidel kordadel). Uurin nende põhjuseid ja loodan, et meie programmeerijad saavad need lähiajal lahendatud.

Teine koolituspäev toimub reedel 25. mail. Vahepeal võite kõige küsimuste korral kirjutada hans.poldoja@tlu.ee ja ma üritan teid aidata.

2012. aasta kevadel toimub kursus “Avatud õppematerjalide koostamine ja kasutamine” sisekoolitusena Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Siia postitusele on lisatud esimese koolituspäeva loenguslaidid.

Kursuse alguse eelõhtul on EITSA ja Vikiülikooli kaudu registreerinud kokku 7 huvilist. Kahjuks ei piisa sellest ajaveebidel põhineva e-kursuse läbiviimiseks, sest nii väikese osalejate arvuga ei tekki kursuslaste vahel aktiivselt suhtlevat ajaveebide võrgustikku. Seetõttu otsustasin ma lükata kursuse 2010. aasta sügissemestrisse. Vabandan kõigi ees, kes registreerusid ja lootsid kursusel osaleda.

Sel sügisel toimub avatud õppematerjalide kursus uuesti. Kursus algab 28. septembril ning kestab 6. detsembrini. Kursus on üles ehitatud 10-nädalase ajaveebiseminarina, kus igal nädalal täidavad osalejad praktilisi ülesandeid ning kirjutavad selle põhjal ajaveebi sissekande. Kursuse käigus saadakse ülevaade õppematerjalidega seotud autoriõiguse küsimustest, õppematerjalide koostamisest LeMill keskkonnas ning erivatest kasulikest veebikeskkondadest.

Kõige parem viis kursuse sisust ettekujutuse saamiseks on tutvuda kursuse kavaga ja külastada eelmise kursuse läbinud õpetajate ajaveebe.

Võrreldes eelmise kursusega on kavas ka mõned muudatused. LeMill ja mitmed teised kursusel kasutusel olevad keskkonnad on edasi arenenud. Autoriõiguse alal on toimunud mitmed õpetajate elu lihtsamaks muutvad arengud (Vikipeedia litsentsivahetus, Creative Commons litsentside eestindamine). Kõik värsked arengud saavad uue kursuse käigus kajastatud. Samuti on seekord osalejate huvi korral kavas pakkuda kursuse keskel välja aeg reaalseks kokkusaamiseks. Kõige lõpuks on muutunud kursuse maht — selle kursuse töökoormust teiste täienduskoolitustega võrreldes leidsime, et õiglane on tõsta kursuse maht 40 tunni pealt 60 tunni peale (2 EAP).

Nagu ikka, on kursusel osalemiseks kaks võimalust. Esimene võimalus on registreerida osalejaks e-Õppe Arenduskeskuse koolitustele registreerimise veebi kaudu. Sel juhul maksab kursusel osalemine 1200 kr ning kursuse lõpul saadakse Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend. Teine võimalus on osaleda Vikiülikooli kaudu. Sel juhul on osalemine tasuta, kuid kursuse lõpul ei saada tunnistust. Hoolimata sellest, kumma viisi te kursusel osalemiseks valite, tuleks ennast lisada osalejate lehele Vikiülikoolis. Kursusele registreerumine on Vikiülikoolis avatud esimese nädala lõpuni (04.10).

Kui on kursuse kohta küsimusi, siis on need oodatud selle sissekande kommentaaridena või aadressil hans.poldoja@tlu.ee.

Kokkuvõte kursusest

Võtan kaheksanda ja kümnenda nädala kokku ühes postituses. Kõik, kes kursusega lõpule või peaaegu lõpule jõudnud on, on väga tublid: Ille, Kaarin, Mare, Margit, Merit, Piret, Raul, Sirje, Tiia ja Varje. Mul on väga hea meel, et kümne sel nädalal lõpetanu hulgas on ka kolm Vikiülikooli kaudu osalejat.

Nendele, kes kursusele ametlikult registreerisid, on kursuse lõpetamiseks ka tähtaeg. Suhtlesin EITSA’ga ning nende koolitusjuht pakkus, et see tähtaeg võiks olla 31. mai. Kirjutan kõigile eraldi ning proovin aidata, et te oma asjadega lõpule jõuaks.

Ainult Vikiülikooli kaudu registreerunud saavad kursust läbida omas tempos. Jälgin teie ajaveebe ja kommenteerin, kui sinna kodutööd postitate.

Tänan kõiki tagasiside eest, see andis mitmeid mõtteid, kuidas järgmine kord kursust paremini korraldada. Mõned muudatused:

 • Videokonverentside ajad panen paika juba enne kursuse algust. Siis saavad kõik väga pikalt ette planeerida. Lisaks panen videokonverentsi ka 5. nädalale, et kursuslaste vahel paremat kontakti luua.
 • Varje pakkus välja, et kursusel võiks olla ka üks kokkusaamine. Ma arvan, et selles sobiks kõige paremini see sama 5. nädal. Kokkusaamine võiks olla sel juhul vabatahtlikuks lisaks kursusele. Saame kokku, peame kodus olijatega videokonverentsi, arutame esimeste nädalate küsimusi ja teeme lõpuks üheskoos LeMillis mingid materjalid.
 • Skype jututuba sel eriti ei kasutatud. Võimalik, et jätan selle järgmisel korral ära.

Kavatsen avatud õppematerjalide kursuse sügisel uuesti korraldada. Praeguse seisuga olen kavandanud selle toimumisajaks 28. september kuni 6. detsember. Kui te selle kursusega rahule jäite, siis palun soovitage seda kindlasti oma kolleegidele.

Sügisel on Vikiülikoolis tulemas veel mitu kursust, näiteks personaalsed õpikeskkonnad, e-portfoolio ja m-õpe.

Soovin teile kõike head ja loodan reaalselt või virtuaalselt taaskohtuda!

PS. Üheksanda nädala kohta tuleb mingi hetk kompensatsiooniks lugemismaterjal…

Neljapäeval 21. mail kell 9.30-16.00 korraldab e-Õppe Arenduskeskus Tallinnas IT Kolledži ruumides õpetajatele ja õppejõududele mõeldud seminari autoriõiguse teemadel. Seminaril osalemine on tasuta ning registreerumise tähtajaks on 18. mai. Täpne ajakava ja registreerimine on seminari kodulehel.